Kolleksjonsprøver kan presenteres på mange forskjellige måter.Vi produserer spesialtilpassede løsninger som vekker stor oppmerksomhet.

Stofprøveholder

Samlemapper

Samlefixtur